Forside

Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup indkalder til generalforsamling

 Der er generalforsamling i Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup den 26. august 2020 kl. 19 i Konfirmandstuen, Varnæsvej 700 i Varnæs. Det er til erstatning for den oprindelige planlagte generalforsamling, der blev aflyst pga. Corona-virus.

Foreningen har været aktiv med syv foredrag igennem efteråret og vinteren 2019-2020 under det fælles tema Tiden: Hvor bliver den af? Tilhørerne er blevet præsenteret for historiske perspektiver, hørt om international virksomhedsdrift, været på besøg i litteraturens verden, fået indblik i fransk filosofi og været på rumrejse med astrofysikken.

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne. Dertil kommer der i år forslag til ændringer af vedtægterne. Man kan orientere sig på foreningens hjemmeside www.hoejskoleforeningenvb.dk.

Alle er velkomne.

Dagsorden i henhold til vedtægter.

Forslag til ændringer i vedtægter.


Læs referat fra Generalforsamling 2018/2019 – klik her