Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen

Jens Grønbæk, formand, jens.groenbaek@advancedtooling.dk, 20102772

Karen Hanne Munk, næstformand, karenhanne@mail.dk

Benedicta Pécseli, bestyrelsesmedlem, benedict@pecseli.dk, 41570781

Peter Højer, kasserer, peterhhojer@gmail.com, 28902738

Vagn Lind, bestyrelsesmedlem, vagnlind@gmail.com, 30742522

Birte Sandorff Lock, suppleant

Kirsten Pedersen, suppleant