Tycho Brahe og astronomiens genfødsel , oktober 2013

Tirsdag den 8. Oktober var anden aften med foredrag om renæssancen , med museumsinspektør Hans Buhl fra Steno Museet i Aarhus.

Han fortalte om, hvordan mennesker i fortiden opfattede jorden som flad med en himmelhvælving, hvor der hang sol , måne og stjerner. Men allerede før vores tidsregning var f.eks. den græske filosof Aristoteles klar over at jorden var rund og en del af solsystemet, men med jorden i centrum. Den viden kom dog først frem i 1200 tallet via en arabisk oversættelse, som bredte sig ud over hele Europa.

Derfor var tilgængelig for folk med interesse for naturvidenskab. I 1500 og 1600 tallet førte det til astronomiens genfødsel. Hans Buhl fortalte om følgende astronomer og forskere:

Nikolaus Kopernikus. 1473 – 1543. Teolog., læge, og astronom fra Polen, fandt frem til at det var solen der er verdens centrum og jorden kun var en planet som andre, der kredsede om solen.

Tycho Brahe. 1546 – 1601. Den moderne astronomis grundlægger. Tycho Brahe er Hans Buhls helt store interesse og han fortalte om hele hans livsforløb og om hans død i Prag.

Johannes Kepler. 1571 – 1630. Kepler var Thyho Brahes samarbejdspartner der efter hans død arbejdede videre med hans optegnelser og opdagede den sande natur af planeternes bane om solen.

Galileo Galilei. 1564 – 1642. Fysiker, astronom og filosof. Lavede i 1609 sin egen kikkert og dermed tog udforskningen af himmelrummet et kæmpe skridt fremad.

Isaac Newton. 1642 – 1727. Matematiker, fysiker og astronom. Han beskrev hvordan legemer påvirkes af tyngdekraft og med hans matematiske beregninger kunne beregne legemers bevægelse i rummet.

Fælles for disse astronomer var, at de havde en fast forankring i den kristne tro og alt hvad de fandt frem til af nye opdagelser, var en del af guds skaberværk.

En spændende aften med en dygtig fortæller.

HPIM0945 HPIM0946 HPIM0947 HPIM0948