Skæbneåret 1814

HPIM0975 HPIM0976 HPIM0977 HPIM0978 HPIM0979

Onsdag den 5. Marts havde vi sidste foredragsaften i denne sæson med overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen. Han fortalte om at Danmark , der i slutningen af 1700 tallet , bestod både af Norge og hertugdømmerne i Slesvig – Holsten, var et meget velstående land. Kongerne havde forstået at holde sig ude af krige i næsten 80 år og handlen gik strygende, med tømmer, jern og fisk fra Norge, som til gengæld skulle have livs nødvendigt korn til gengæld. Kornet kom hovedsageligt fra hertugdømmerne.

Det var slut i 1801, da englænderne kom til København, for at sikre sig at Danmark forblev neutrale. ” Slaget på Reden”. Englænderne var i krig med Napoleon og Frankrig, der havde erobret næsten hele Europa.

I 1807 kom englænderne igen og bombede København og tog vores flåde. Nu kunne Danmark ikke beskytte handelsflåden og handlen gik i næsten i stå. Danmark går nu i alliance med Frankrig.

Økonomien bryder sammen og det ender med statsbankerotten i 1813.

Efter Napoleons mislykkede angreb på Rusland i 1812 hvor den franske hær næsten bliver udslettet , laver de tidligere besatte lande Prøjsen og Østrig en alliance med Rusland, hvor også Sverige går med. De rykker i januar 1814 op mod Danmark, som må overgive sig.

Det bliver til freden i Kiel den 14 januar 1814, hvor Danmark må afstå Norge til Sverige

Danmark er nu et lille land, eller ”Et lidet fattigt land” som Povl Martin Møller skriver i 1820.

Et meget spændende foredrag, med en meget dygtig historieformidler.