Det opbyggelige ægteskab – om samlivets etik hos Kierkegaard

Det andet foredrag i vores studiekreds om ”Ægteskabet gennem tiden” blev afholdt tirsdag den 30. september. Peter Aaboe Sørensen fortalte med stor begejstring og indlevelse om den sindrigt opbyggede ”Enten eller”, hvor Kierkegaard under dække af en udgiver, han kalder Victor Eremita, bruger forskellige stemmer til at belyse bl.a. ægteskabet. A: Den overfladiske æstetiker, for hvem kærligheden er lidenskab og adspredelse. B: Etikeren (assessor Vilhelm), for hvem kærligheden er alvorlig og forpligtende, og som i sine breve forsøger at tale æstetikeren til fornuft.

Foredraget blev krydret af diverse citater og anekdoter, hvilket var med til at gøre det svære stof tilgængeligt og levende.

Det opbyggelige ægteskab