Strindberg, ægteskabet og En dåres forsvarstale

Torsdag den 23. oktober 2014

Ved lektor Peter Stounbjerg, Aarhus Universitet

I løbet af 1800-tallet bliver ægteskabet interessant som litterært emne, da udviklingen går i retning af kønnenes ligeberettigelse, og ledende debattører og kunstnere ønsker at lade kontraktægteskabet afløse af kærlighedsægteskabet.

Ind på denne scene træder den myreflittige August Strindberg, hvis samlede værker fylder 72 bind.

Han er på sin vis tilhænger af ægteskabet og kønnenes ligeberettigelse. Alle hans 3 hustruer er således selvbevidste, ansete kunstnere, men ægteskaberne går ikke, og Strindberg føler sig truet, bl.a. på sin manderolle, og skriver grove og hadske udfald mod ægteskab, kvinder og kønnenes kamp. Ambivalensen kan aflæses i udtrykket ”Jeg hader hende, fordi jeg elsker hende”.

8391376729654960 8594538302973320 65367079426119A5 71461927692F2FE5