Forholdet mellem seksualitet og kærlighed hos K.E.Løgstrup

Det femte og sidste foredrag i studiekredsen om ”Ægteskabet gennem tiden” blev afholdt onsdag den 12. november. Foredragsholder var Svend Andersen, professor ved Aarhus Universitet.

Han indledte med at belyse Luthers syn på ægteskabet. For Luther var ægteskabet rent verdsligt, en skabelsesordning med det formål at sætte børn i verden.

For K.E.Løgstrup var ægteskabet ikke blot en skabelsesordning, men også en opfyldelse af livets mening. I Løgstrups etik er seksualitet i sig selv ikke syndigt, blot det foregår inden for ægteskabets rammer og er forbundet med kærligheden til ét andet menneske. Derfor kritiserede han i 50´erne den promiskuitet, som Poul Henningsen var fortaler for.

I sidste del af foredraget foretog Svend Andersen et tankeeksperiment. Fortolkningen af Bibelen ændrer sig over tid, og hvordan ville Løgstrups syn på seksualitet og kærlighed mon være i dag? For Løgstrup var næstekærligheden afgørende, så mon ikke han fx ville acceptere homoseksualitet? Og hvad med skilsmisse og indgåelse af et nyt ægteskab, hvor kærligheden til ét andet menneske stadig er forudsætningen?

Mange spørgsmål, som gav grobund for en god debat og gav os alle noget at tænke over.

778189192E5CE02B 62286887403973F8 75787303795050FA