Hvad skal vi forstå ved begrebet folk?

Onsdag den 14. januar 2015 gav Ove Korsgaard fra Aarhus Universitet os sit bud på, hvad begrebet folk dækker over. Vi fik først en historisk gennemgang begyndende med standssamfundet (adel, gejstlige, borgere, bønder), som var bygget op omkring huse med en fader som leder for folket. Kongehuset var det største hus, kongen var landsfader over undersåtterne og bestemte religionen. Kongen var suveræn.

Dette blev der vendt op og ned på ved den franske revolution i 1848, hvor folket krævede suveræniteten. Denne revolution bredte sig til hele Europa, og i Danmark begyndte oprøret mod standssamfundet via de gudelige vækkelser i 1800-tallet. Grundtvig mente, at alle skulle være lige, og man fik en grundlov i 1849. Den gjaldt dog kun for 18-19 % af befolkningen, og det var først med grundloven af 1915, at kvinderne samt tjenestefolk fik stemmeret.

Ove Korsgaard trak tråde op til situationen i dag, sammenlignede det arabiske forår med det europæiske forår efter revolutionen i Frankrig. Begge forår blev til en vinter pga. talrige modsætninger, som ikke uden videre kan ændres og under alle omstændigheder kræver en lang proces.

Det var et meget interessant og tankevækkende foredrag med en virkelig vidende foredragsholder.

1112398085117B01B6 1136056581787F3170 111442970131960E73