Menneske og fællesskab – Menneske først og kristen så, gælder det stadig?

En studiekreds på fem foredrag belyst ud fra litterære, kunstneriske, historiske og religiøse emner.

I det første foredrag ” Den nye Gud og korsets Gud” indviede teolog og forfatter Lars Sandbæk os i forskellige gudsopfattelser ud fra teologiske filosofier og oprindelige bibeloversættelser. En spændende, udfordrende og indimellem abstrakt tanke om den kristne Gud. Fortalt med et kritisk afsæt i Valgmenighedspræst Niels Grønkjærs bog ” Den nye Gud”.

Det blev en spændende aften med mange spørgsmål fra de mange deltagere der var mødt op.