“Fra samfund til hver-for-sig-fund”

Sidste og 5. foredrag i studiekredsen “Menneske og fællesskab”,

ved Elsebeth Gerner Nielsen, rektor ved Designskolen Kolding blev holdt den 4. november. Overskriften var “Fra samfund til hver-for-sig-fund”.

Med afsæt i sin barndoms landbosamfund i Vendsyssel, fortalte Elsebeth Gerner Nielsen om fællesskab og nøjsomhed i 1960’erne på landet på godt og ondt i modsætning til, nutidens samfund med høj grad af frihed og individualisme, ensomhed og fravær af fællesskab til følge, levende og humoristisk fortalt. Afsluttende fik vi eksempler på designprojekter til styrkelse af fællesskab gennem bedre kommunikation om adfærd, skiltning, indretning og bedre arbejdsgange i offentlige institutioner mellem borger/patient/klient og offentligt personale. Det såkaldte udvidede designbegreb med brugerinddragelse, research, projektering frem til et færdigt koncept.

Et foredrag, hvor man kunne nikke genkendende til tidsbeskrivelserne og stille undrende spørgsmål til det udvidede designbegreb og, om dette også var designeres rolle. Også denne aften en spændende ny vinkel på studiekredsens tema.

IMG_0545 IMG_0546 IMG_0547