Søren Kierkegaard om valget, friheden og ansvaret

Mange var mødt op til det første foredrag i studiekredsen, der blev indledt af idehistoriker Bjarne Troelsen, som førte os gennem Søren Kierkegaards forunderlige men komplicerede univers om, hvad det vil sige at være et menneske.

Har mennesket i det hele taget en fri vilje, eller er vi ren biologi og neurologi, som nogle hjerneforskere hævder?  Med Kirkegaard i hånden formåede Bjarne Troelsen, på interessant og levende vis, at gøre det klart, at mennesket er langt mere end det.  Mennesket er et selv, der er i stand til at forholde sig til sig selv.  Det betyder vi hver især har et ansvar for de valg vi træffer og hermed selv har ansvaret for vore handlinger.

Kierkegaard insisterer også på, at mennesket ikke har en fast uforanderlig kerne, men netop hele tiden må forholde sig til sig selv på ny, fordi vi konstant befinder os i spændingsfelter, som fx i spændingen mellem frihed og nødvendighed.

Interessante tanker der nok er værd at tage med ind i en tid hvor strukturer og systemer fylder stadig mere.

bjarne-troelsen 27-9-16