Livets afslutning

Mandag den 3. oktober gennemgik næstformand i Etisk Råd, Lise von Seelen, der mange dilemmaer der knytter sig til livet afslutning.billede

Etisk Råd arbejder i øjeblikket på en rapport der har fokus på hvordan værdigheden sikres i den til der er tilbage af livet, fra helbredelsesmulighederne er udtømte til døden indtræder.

Det er spørgsmål som hvornår prioriteres en god tid for patienten frem for tilbud om nye behandlingstiltag evt. med mange bivirkninger? Hvordan undgås overbehandling og hvem skal vurdere det? Hvordan får et menneske lov til at dø, når nu der er hjertestartere mange steder, herunder også på plejehjem?

80% ønsker at dø i hjemmet, men kun 40% dør rent faktisk derhjemme. Derfor har rådet fokus på hvordan der kan rettes op på dette skisma, bl.a. med anbefalinger om større prioritering af den palliative indsats, både på hospitaler, på plejehjem og i hjemmeplejen.

Aftenen vidnede om stor interesse blandt de fremmødre, hvilket medførte en levende debat.