Verdens mest ambisiøse plan

Thomas Ravn Petersen gav de fremmødte et dejligt positivt billede af verdens sande tilstand. Han er chefredaktør for ”Verdens Bedste Nyheder”, der udgives af De danske udviklingsorganisationer og har indgået partnerskab med erhvervsliv, DANIDA og FN. Opgaven er at sætte fokus på alle de gode tiltag og positive forandringer, der sker i verden samt medvirke til og oprette projekter.

Der arbejdes på mange fronter for at fremme bæredygtighed, sundhed, ligestilling og meget andet. FN har lavet en plan med 17 verdensmål, som alle FN´s 193 nationer har underskrevet. Målene er:

image001

Målene skal være indfriet i 2030, og mange er allerede godt på vej. Der er færre konflikter i verden, flere børn overlever, antallet af malaria dødsfald er halveret, færre analfabeter, antallet af demokratiske lande er fordoblet siden 90´erne o.m.a.

Højskoleforeningen vil gerne medvirke til at sætte fokus på dette budskab og henviser hermed til link for hjemmesiden ”Verdens bedste nyheder”: http://verdensbedstenyheder.dk/