Dannelsesbegrebet i uddannelserne under forandring

Er dannelsesbegrebet i uddannelserne under forandring?

Thue Kjærhus, forstander på Rønshoved Højskole, holdt et tankevækkende foredrag om folkets dannelse.

Det moderne samfund styres i stadig højere grad ud fra logikkens love med systemer for, hvordan vi skal agere. Det gælder også vore skolesystemer, hvor dannelse, eller det tyske ”Bildung”, er blevet erstattet af ”New public Management” tankegangen, hvor det er kompetencer og effektive systemer, der er styrende.

Denne udvikling medfører risiko for, at menneskets dømmekraft eroderer. Med regler sættes samvittighed og dømmekraft nemt på stand by, hvilket kan være grobund for et samfund, hvor værdien af det enkelte menneske bliver sekundær.

Dannelse er det opbyggelige i at mennesket tilegner sig en historisk bevidsthed, en kulturel forståelse for mangfoldighed og kunst som bærende elementer, på lige fod med kundskaber. Dannelse er grundlaget for civilisationen og derfor bør dannelse igen være et fundament, først og fremmest i skolevæsenet, da det er børn og unge, der er bærerne af fremtidens samfund.